ONUS Help Center

Tài khoản
Mở tài khoản ONUS
Thông tin tài khoản
Bảo mật tài khoản
Cấp độ VIP
Hướng dẫn nạp/rút
Hướng dẫn nạp/rút
Nạp tiền trên ONUS
Rút tiền trên ONUS
Gửi tài sản số qua ứng dụng ONUS
Hướng dẫn gửi Off-chain
Hướng dẫn gửi On-chain
Xem tất cả
Đầu tư
Đầu tư
Giao dịch Quy Đổi (Trading)
Tính năng Crypto Loan
Theo dõi các danh mục đầu tư
Giao dịch P2P
Đầu tư tự động
Xem tất cả
Staking và Farming
Staking và Farming
Tính năng Lãi qua đêm
Tính năng Farming
ONUS Shares
Xem tất cả
Các chính sách của ONUS
Các chính sách của ONUS
Chính sách bảo mật
Chính sách tặng thưởng
Chính sách thưởng cho người dùng mới
Chính sách thưởng giới thiệu
Chính sách khóa tài sản 24h
Xem tất cả
Thông tin khác
Thông tin khác
E-Voucher
Cập nhật thị trường (For You)
ONUS Launchpad
Đối tác kinh doanh
My Master
Xem tất cả
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp
Mua/Bán VNDC nhưng vẫn chưa nhận được?
Trường hợp gửi On-chain nhưng vẫn chưa nhận được tài sản?
Hạn mức giao dịch trên ví ONUS là bao nhiêu?
Trường hợp gửi nhầm tài sản chưa được niêm yết đến ứng dụng ONUS
Tài khoản tôi bị khoá 24h, làm sao để mở khoá tài khoản ngay lập tức?
Xem tất cả

Vô hiệu hoá tài khoản

Thêm tệp tin hoặc kéo thả vào đây

  Vô hiệu hoá tài khoản

  Vô hiệu hoá tài khoản là tính năng giúp bạn chủ động dừng mọi hoạt động của mình với ứng dụng ONUS. Khi sử dụng tính năng này, tài khoản của bạn sẽ: 

  • Bị vô hiệu hoá tất cả các chức năng giao dịch. Bạn không thể đăng nhập và thực hiện tất cả các tính năng trên ứng dụng
  • Tất cả các lệnh rút tiền đang chờ sẽ bị huỷ

  Hướng dẫn vô hiệu hoá tài khoản

  1. Tại màn hình chính, chọn biểu tượng Cài đặt
  2. Chọn Hồ sơ của tôi
  3. Nhấn Vô hiệu hoá tài khoản
  4. Đọc các điều khoản. Nhấn Đồng ý để xác nhận (hoặc nhấn Huỷ để huỷ yêu cầu)

  Lưu ý: 

  • Thông tin cá nhân đã xác minh của bạn (KYC) sẽ không bị xoá. Bạn vẫn có thể khôi phục lại tài khoản khi cần
  • Để khôi phục lại tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của ONUS tại đây.